İş Başvuru Formu

KİŞİSEL BİLGİLER

Fotoğraf Boyutu 320x240px olmalıdır.

EĞİTİM VE NİTELİKLER

YABANCI DİL BİLGİSİ VE DERECESİ

BİLGİSAYAR BİLGİ VE DENEYİMLERİ

AİLE BİLGİLERİ

Çalışma Durumu

(En sondan en başa doğru sıralayarak yazınız.)

REFERANSLAR (Akrabalarınız Dışında Sizi En Az Üç Yıldır Tanıyan Üç Kişi)

TAMAMLAYICI BİLGİLER

İŞ İSTEME DURUMU

İşe alındığım takdirde, Şirket yönetmeliklerine uymayı, bu formda verdiğim herhangi bir asılsız bilgi nedeniyle işten tazminatsız olarak derhal çıkarılmama itirazım olmayacağını kabul ederim.

Kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirmeyi okudum. İşbu Formda şirketiniz ile paylaştığım kişisel verilerimin sadece bu işlem ile sınırlı olmak üzere, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin şirketiniz tarafından yapılmasına açıkça rıza gösteriyorum.
Gönder