Menüyü kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim
Tepe

Etik Politikamız

Amaç, Misyon, Vizyon ve Ortak Değerlere Bağlılık

Tepe Home A.Ş’ de çalışmakta olan personel, çalıştıkları şirketin amaçlarına, misyonuna, vizyonuna ve ortak değerlerine uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve Şirketin hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.


Dürüstlük ve Tarafsızlık

Tüm Tepe Home A.Ş personeli; tüm çalışmalarında yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. Görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
Tüm Tepe Home A.Ş personeli, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, Tepe Home politikalarını, kararlarını engelleyemezler.


Saygınlık ve Güven

Tüm Tepe Home A.Ş personeli, güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler.
Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan THAŞ çalışanları, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez.Nezaket ve İletişim

Tüm Tepe Home A.Ş personelleri, üstleri, aynı seviyedeki çalışanlar, astları ve diğer personel ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.


Tanık olduğunuz etik ilkelere aykırılık durumlarını delilleri ile birlikte etik@tepehome.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.