sadsad x
asdasd
İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

  1. Bu maddede yer alan beyan Tepe Home'un internet sitesi olan www.tepehome.com.tr adresinin kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını içerir.

Bu beyan, tüm Tepe Home siteleri dahil olmak üzere, www.tepehome.com.tr adresinde bulunan ve online alışveriş yapabileceğiniz Tepe Home web sitesi ve Tepe Home, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte "Site" olarak anılacaktır ). Şu an kullanmış olduğunuz Site, Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tepe Home) tarafından işletilmektedir. 

 

Siteyi kullanmakla ve kullanmaya devam etmekle birlikte be beyanda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılacağınızdan kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız siteyi kullanmayınız.

 

Tepe Home, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları'nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site'yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Koşulları'na uyduğunuz sürece, Tepe Home, kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site'ye girme ve kullanma hakkını size vermektedir.

 

Site'de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte "İçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Tepe Home’a veya Tepe Home ile ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.

 

Bu beyanda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Site'nin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik Tepe Home’un önceden açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.

 

 Tepe Home'ın Tepe Home.com.tr sitesine üye olan kullanıcıya verdiği şifrenin, kullanıcı veya kullanıcı kaynaklı herhangi bir sebepten dolayı 3üncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanacak kullanıcının daha önce ilan ettiği bilgilere ait değişiklik, silinme gibi işlemlerden Tepe Home sorumlu değildir.

 

 Tepe Home, www.tepehome.com.tr sitesindeki genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi resim Tepe Home markası ve diğer markalar, logo, ikon, yazılım, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazlımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahi tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve lisans sahibidir, yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz yada dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki cezai sorumluluğu gerektirir. Tepe Home'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

Site'nin herhangi bir bölümüne veya Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Tepe Home sunucusuna, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız.

 

Site'nin veya Site'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Site veya Site'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Site'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Tepe Home’un başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir Tepe Home hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Site'yi veya Site üzerinde veya Site vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Site tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız.

 

Site'nin ya da Tepe Home’un sistem veya ağlarına, Site'ye veya Tepe Home’a bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir.

 

Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Site'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız.

 

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Tepe Home’a gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.

 

Site'yi veya herhangi bir İçeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Tepe Home’un veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.

 

  1. Bu maddede yer alan beyan Site vasıtasıyla ileteceğiniz görüş, yorum ve diğer iletilerinizle ilgilidir.

Sitede tarafınızca yapılacak olan görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ( birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları'na ve Yorum Kurallarımıza uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir.

 

Site üzerinden sunulan her türlü Kullanıcı İçeriğinin doğru olduğunu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, Tepe Home kural veya politikalarının ihlal etmeyeceğini veya ihlalini kolaylaştırmayacağını, telif hakkı, marka, gizlilik veya reklam hakları gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceğini gönderici tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Site üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriği müstehcen, yakışıksız veya tehditkar lisan ile yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" içermemelidir. Ayrıca, gönderilen Kullanıcı İçeriği için herhangi bir üçüncü şahıstan ücret veya herhangi bir karşılık almadığınızı kabul etmektesiniz.

 

Kullanıcı İçeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve Tepe Home gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici Tepe Home’u tazmin etmeyi kabul etmektedir. Kullanıcı İçeriğini izlemediğimizi, ancak bu kuralları, Yorum Kuralları'nı ihlal ettiğine veya başka bir nedenle bizim için, diğer Tepe Home ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz Kullanıcı İçeriği dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz.

 

Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, Tepe Home’a söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz. Bu sebeple, bize lisansını vermek istemediğiniz herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal artwork gibi şeyleri bize göndermeyiniz. Ayrıca, gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Tepe Home’a vermektesiniz.

 

Kullanıcı İçeriğini göndermek için gerçek e-posta adresinizi vermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz her türlü içerik İnternet kanalıyla yönlendirilecektir ve Kullanıcı İçeriğinin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentinizin olmayacağını kabul etmektesiniz. Değerlendirmeniz ve yorumunuzla ilgili olarak, e-posta adresinizi göndererek, Tepe Home ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının e-posta adresinizi, yorumunuzla ilgili olarak sizinle irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektesiniz, bununla beraber Tepe Home’un herhangi bir Kullanıcı İçeriğine yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

  • Bu maddede yer alan beyanlar ürünlere ilişkin satın alma, promosyon, indirim vb hallerde uygulanacak kuralları içermektedir.

Tepe Home, indirimler, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal alımına ve Site'nin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla iş bu Kullanım Kurallarının bir parçası haline gelir. Söz konusu servis veya özelliği kullanmak için Türk Medeni Kanunu’na göre sözleşme ehliyeti yaşında olduğunuzun beyan edilmesi dahil olmak üzere, söz konusu ek kurala uymayı kabul etmektesiniz. İş bu Kullanım Kuralları ve Site'nin belli bir kısmı ya da Site üzerinden ya da Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Site'nin ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır.

  

Tepe Home, Site üzerinde sunulan ürünlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ilişkin Site üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirebilir ve Tepe Home Site üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

 

  1. Bu maddede yer alan beyanlar mesafeli satış sözleşmesini akdedebilmek adına Site’de açmanız gereken hesaplara ilişkin kuralları içermektedir.

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

 

Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini Tepe Home’a derhal bildirmediğiniz takdirde Tepe Home herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Herhangi bir üçüncü kişinin sizin kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle Tepe Home’un veya Site'nin diğer başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

 

Başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamazsınız.

 

  1. Bu maddede yer alan beyanlar Tepe Home’un tek taraflı haklarını içermektedir.

Tepe Home dilediği zaman;

 

(1) Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme;

 

(2) Site'yi veya Site'nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme;

 

(3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve

 

(4) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama hakkına sahiptir.

.

  1. Bu maddede yer alan beyanlar İnternet Sitesi Kullanım Kurallarını İhlal Etmeniz Halinde Yapılacak Olanları İçermektedir.

Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayet ile ilgili olarak veya Tepe Home’un hakları veya mülkiyeti ya da Tepe Home müşterileri dahil olmak üzere Site'nin ziyaretçileri veya kullanıcılarının hakları ve mülkiyetine zarar verebilecek veya müdahalede bulunabilecek herhangi bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle irtibat kurmak veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilgi paylaşımının gerekli olduğunu tespit etmemiz halinde, Tepe Home’un, hakkınızdaki bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) paylaşabileceğini kabul etmektesiniz. Tepe Home, yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Tepe Home, ayrıca yürürlükteki kanunun bu tür bir paylaşımı gerektirdiğini veya müsaade ettiğini tespit ettiği takdirde, dolandırıcılıktan korunma amacı ile diğer şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi dahil olmak üzere, bilgilerinizi açıklayabilecektir.

  

İşbu Kullanım Kuralları'nı veya toptan siparişte bulunma gibi, Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili diğer anlaşma veya kuralları ihlal ettiğinizin tespit edilmesi halinde, Tepe Home’un kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi iptal edebileceğini ve/veya gelecekte Site'ye erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz.

 

Tepe Home önceden haber vermeksizin ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın;(sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla),

 

(1) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri,

 

(2) tarafınızca yapılan bir talep,

 

(3) Site'nin ya da Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya

 

(4) beklenmedik teknik husus veya problemlerin varlığı halinde Site’ye erişiminizi engelleyebilir, askıya alabilir, iptal edebilir.

 

Bu web sitesinde yer alan bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.