sadsad x
asdasd
Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR (

Satıcı Bilgileri

 

Alıcı Bilgileri

 

 

Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No: 0-8390-0717-7000013

Beytepe Köyü No:5 Bilkent - Çankaya / ANKARA
iletisim@tepehome.com.tr
Telefon: +90 (312) 266 47 80

Çağrı Merkezi : 444 6 999
Faks:    +90 (312) 266 45 50

 

 

 

 

Adı-Soyadı /unvanı, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası/vergi numarası ve sair iletişim bilgileri online hesaba kayıtlı www.tepehome.com.tr’den satın alma işlemi yapan gerçek ve/veya tüzel kişi

 

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

Satıcı veya Tepe Home : Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

Alıcı veya Müşteri       : www.tepehome.com.tr  üzerinde Satıcı tarafından satışa arz edilen malı satın alan Site veya Sayfa’ya erişen gerçek veya tüzel kişi’dir.

Site veya Sayfa             : Satıcı veya Tepe Home’un malları online satıma arz ettiği www.tepehome.com.tr adresi’dir.

Sözleşme                   : İşbu Sözleşme’dir.

Taraflar                     : Satıcı veya Tepe Home ve Alıcı veya Müşteri’ye birlikte Taraflar denilecektir.

Ürün(ler)                   : Satıcı tarafından Site’de cins, marka, model, fiyat, nakliye vb gibi tüm detayları yer alan ve satıma arz edilen mallardır.

Kanun                       : (Açıkça numara, sayı ve tarihi belirtilmediyse) Sözleşme’nin imza tarihinde yürürlükte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur.

Yönetmelik                : (Açıkça numara, sayı ve tarihi belirtilmediyse) Sözleşme’nin imza tarihinde yürürlükte olan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’dir.

Form                           : Ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Alıcı’nın haklarının ve ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Ön Bilgilendirme Formu’dur.

Ürün İade Adresi      : Aksi Taraflarca kararlaştırılmadığı ve/veya Site’de belirtilmediği sürece Satıcı’nın Satıcı Bilgileri’nde yer alan Genel Müdürlük adresidir.

Fiyat                           : Form’da belirtilen ve işbu Sözleşme’nin imza tarihinde güncel olan satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler Site’de güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatların olması halinde ise fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Vergi vb gibi fiyata eklenecek ve Alıcı’nın ödeyeceği ek maliyetler Sözleşme’nin kurulduğu tarihteki ilan edilen tarifeye tabidir. Kargo Ücreti veya Sevkiyat Ücreti Alıcı’ya ait olup fiyata dahil değildir. Satıcı’nın kargo ücreti veya sevkiyat ücreti ile ilgili Alıcı’ya sağladığı imkan ve fırsatlar hali istisnadır.

Teslim Kişisi             : Alıcı tarafından aksi belirtilmedikçe Ürünler Sözleşme’nin tarafı olan Alıcı’nın adresine ve Alıcı’ya Alıcı’nın bulunmaması halinde ise Alıcı ile aynı adreste bulunan kişiye teslim edilir. Alıcı’nın teslimin kendisine yapılmasını istememesi halinde ise bunu Sözleşme’nin kurulması anında açıkça belirtmesi gerekmektedir. (Bknz: Madde 4)

MADDE 3 : SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin, SATICI’ya Site’den elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede toplam satış ve varsa nakliye ile montaj fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun (“Yönetmeli hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MÜŞTERİ, Site’de gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat, varsa montaj esasları ile fiyatı ve cayma hakkı ile cayma hakkının kullanım şartları, Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ve sair bilgilere ilişkin ön bilgilendirmenin tarafına ulaştığını, okuyup açıkça bilgi sahibi olduğunu, ön bilgilendirmeyi ve iş bu Sözleşmeyi teyit etmekle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini anladığını, ön bilgilendirmenin
Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve tüm bu bilgileri edinerek, elektronik ortamda Ürünü satın almak için gerekli onayları verdiğini kabul eder.  

MADDE 4     : ÜRÜN ve TOPLAM FİYAT


İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, KDV ve tüm vergiler dahil satış fiyatı ve varsa tüm vergiler dahil nakliye ve/veya montaj fiyatı aşağıda belirtildiği gibidir:
 

Ürünün Teslim Edileceği Kişi:
  

 

Madde 5: CAYMA HAKKI

5.1. MÜŞTERİ, Ürünün MÜŞTERİ’nin kendisine veya MÜŞTERİ tarafından bildirilen adresteki üçüncü bir kişiye teslim edildiği tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde veya işbu Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ü teslim alınacaya kadar geçen sürede hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2. 14(ondört) günlük sürenin belirlenmesinde;

  • Tek sipariş konusu olan ancak tedarik,üretim,stok vb gibi nedenlerle ayrı ayrı tarihlerde teslim edilen ürünlerin olması halinde son malın teslim tarihi dikkate alınacaktır.
  • Birden fazla parçanın bir araya gelmesi ile tamamlanan ürünlerde ise son parçanın teslim tarihi dikkate alınacaktır.

Aynı ürünün belirli bir süre boyunca düzenli olarak tesliminin yapıldığı sözleşmelerde ilk ürünün teslim tarihi dikkate alınacaktır.

5.3. MÜŞTERİ tarafından cayma hakkı;

  • Cayma Formu’nu veya ürün ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan formu eksiksiz tam doldurmak suretiyle yazılı olarak ,Satıcı’nın Sözleşme’nin 1. Maddesindeki Satıcı bilgileri kısmında yer alan e-posta adresine yazılı olarak,

 veya

  • Satıcı’nın Sözleşme’nin 1. Maddesindeki Satıcı bilgileri kısmında yer alan mektup adresine yazılı olarak,

ulaştırılmak suretiyle kullanılır.

5.4. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra Ürün'ün veya Ürün'ün SATICI'ya geri gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile vergi mevzuatı uyarınca fatura aslının SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

5.5. Faturanın arkasında yer alan cayma formu MÜŞTERİ tarafından doldurulup imzalanacaktır.
İade edilen Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya ulaştırılması gerekmektedir.

5.6. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

5.7. MÜŞTERİ’nın iade faturası düzenleyebilen kişi ya da kurumlardan olması halinde iade faturası düzenlenerek ürün teslim edilecektir. MÜŞTERİ, cayma hakkını kullanacağına dair bildirimi SATICI’ya yönelttikten sonra 10 (on) gün içinde ürünü ve yukarıda belirtilen belgeleri SATICI’ya veya SATICI’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye göndermekle yükümlüdür.

5.8. MÜŞTERİ, cayma hakkı konusu olan ürünleri ARAS KARGO ile ücretsiz olarak geri gönderebilir. Bunun dışında bir kargo şirketi ile veya sair yollarla yapılacak iadelerin tüm masrafları MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MÜŞTERİ’nin bulunduğu yerde ARAS KARGO şubesi olmasına rağmen, ürünü başka bir firma ile karşı ödemeli olarak göndermesi durumunda, iade edilecek ürün bedelinden kargo ücreti düşülerek bakiye kalması halinde kalan tutar iade edilecektir.
5.9. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin işbu Sözleşme şartlarına uygun şekilde ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünün bedelini ve tahsil edilen tüm ödemeleri madde 7’de belirtilen hüküm ve esaslarla iade etmekle yükümlüdür.


5.10. Yukarıda sayılan belgeler olmaksızın veya eksik, hasarlı olarak gönderilen ürünler, karşı ödemeli olarak MÜŞTERİ’ye geri gönderilecek ve bedeli iade edilmeyecektir.
Bu halde ürün SATICI’ya ulaşamadan önce bedeli iade edildiyse, MÜŞTERİ söz konusu bedeli SATICI’ya geri ödemekle yükümlüdür.

5.11. MÜŞTERİ cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanma talimatlarına uygun olarak muhafaza etmez ise meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

Yönetmelik gereğince Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça MÜŞTERİ aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamaz: ⦁ Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
⦁ MÜŞTERİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (örneğin ölçüsü müşterinin belirttiği ölçüler baz alınarak yapılan üretimler ve bu örnekle sınırlı olmamak üzere sair durumlarda) Ürünlere ilişkin sözleşmeler.
⦁ Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
⦁ Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünlere ilişkin sözleşmeler.
⦁ Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
⦁ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

⦁Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
⦁ Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi, tahsil edilen bedellerin MÜŞTERİ’nin kredi kartına iadesi sureti ile yapılır. Sözleşmenin Ödeme İade Prosedürü başlıklı 9. maddesinin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir.

MADDE 7. ÖDEME

7.1. Ürün bedeli ve varsa nakliye ile montaj bedeli işbu Sözleşmenin kurulması sırasında kredi kartı ve havale ile ödenecektir.
Ürün bedeli SATICI’nın hesaplarına geçmeden, Ürün gönderilmeyecektir.
Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya havale/ödeme yapılan kartın ait olduğu banka tarafından işlem yapılmaz ya da iptal edilirse, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer, SATICI da Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Bu durumda MÜŞTERİ, hiçbir sebep, şekil ve surette SATICI’dan hiçbir talepte bulunamaz.

7.2. MÜŞTERİ’nin, satış bedelini kredi kartı ile ödemesi durumunda, taksit olanakları, sayısı, vade farkı ve diğer hususların tamamı banka tarafından tespit edilen kredili ödeme imkanları olup, SATICI ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkiden bağımsızdır.
Bu şekilde yapılan Ürün satışları Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

7.3. Ürünün MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sonra, herhangi bir nedenle, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, bu husus MÜŞTERİ’ye telefon ve/veya e-posta, kısa mesaj (sms) gibi yollarla bildirilir.Bu durumda MÜŞTERİ en geç 3 gün içinde, Ürün bedelini farklı bir ödeme kanalı ile ödemek ya da tüm giderleri kendisine ait olmak üzere ve kullanılmamış olmak şartıyla Ürün’ü Sözleşme esaslarına uygun olarak SATICI'ya geri göndermek seçeneklerinden birini seçmekle yükümlüdür.
MÜŞTERİ’nin Ürün’ü Sözleşme esaslarına uygun olarak iade etmemesi durumunda, SATICI iadeyi kabul etmeksizin Ürünü geri gönderebilir.
Gerek yukarıdaki durumda, gerekse MÜŞTERİ tarafından Ürünün hiç iade edilmemesi durumunda, SATICI, Ürün bedeli alacağını yasal takibe koyarak, bu nedenle oluşan tüm zarar ve ziyanını talep edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ ödemede geciktiği tutarları TL bazında yasal faizi ile birlikte, ödemede geciktiği gün sayısı üzerinden ödeyecektir.


MADDE 8. ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN SEVKİYATI

8.1. Ürünün tedarikçi üçüncü kişi tarafından Alıcı’ya iletilmesi durumunda da Alıcı iade, iptal ve cayma hakkının kullanımı başta olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olduğunu ve geçerli olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

8.2. Ürünün Tedarikçi Üçüncü Kişi tarafından sevkiyatının yapılması üçüncü kişi ile Alıcı arasında sözleşme ilişkisi kurulduğu anlamına gelmeyecek olup Alıcı ödeme başta olmak üzere her türlü yükümlülüklerini Satıcı’ya karşı yerine getirecektir.

8.3. Ürünün Tedarikçi Üçüncü Kişi tarafından sevkiyatının yapılacağı durumlar Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilmiştir. Alıcı kendisine yapılan bu bildirim ile Sözleşme’de belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Satıcı ile paylaştığı kişisel verilerin üçüncü kişi tedarikçiye aktarılacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

MADDE 9.SEVKİYAT ve GARANTİ9.1. Ürün, bedelinin 7. Maddede düzenlenen şekilde tam olarak ödenmesini takiben, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.
Ürün’ün ebatlarına ve montaj koşullarına göre Ürün, SATICI veya yetkilendirdiği kişi tarafından da taşınabilir. Ürünün Alıcı’ya ulaştırılması amacıyla ve Sözleşme’de belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Satıcı ile paylaştığı kişisel verilerin sevkiyatı gerçekleştireceği üçüncü kişiye aktarılacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
9.2. SATICI, Ürünü tam, sağlam, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgesi ve kullanma kılavuzu ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür.

9.3. Ürün, kargo şirketi veya SATICI tarafından MÜŞTERİ’nin belirttiği adrese götürülerek, bizzat kendisinin bulunması durumunda MÜŞTERİ’ye, bulunmaması durumunda MÜŞTERİ’nin belirttiği adreste bulunan kişiye teslim edilecektir.
Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda, MÜŞTERİ kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını ve teslim alınmasını kendisi takip edecektir.
Böylece SATICI Sözleşmeden doğan teslim borcunu yerine getirmiş olacaktır.
Ürün, MÜŞTERİ’nin gösterdiği üçüncü kişiye teslim edilecek ise, üçüncü kişinin adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Ürün'ün geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. Ürünün bu nedenle SATICI’ya geri dönmesi durumunda SATICI tarafından sadece ürün bedeli iade edilir.

9.4.MÜŞTERİ, Ürün'ü
teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'deki her türlü ezik, kırık, ambalajda yırtık, hasar ve açık ayıp vb gördüğünde, kargo veya nakliye firması yetkilisine tutanak tutturarak Ürün'ü kabul etmemekle sorumludur.

9.5. MÜŞTERİ ayrıca ürünün içinden garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıp çıkmadığını kontrol etmekle ve çıkmaması durumunda da ürünü iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde garanti belgesi ve kullanma kılavuzunun çıkmadığını ispat yükü MÜŞTERİ’ye aittir.
Müşteri, ürünleri kargo şirketinden teslim alırken gereken muayeneyi yaptığını ve bunun sonucunda teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine açık ayıpsız, eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu ile teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir. MÜŞTERİ kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumda SATICI’dan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

9.6. Operasyonel nedenlerle Ürünün 30 (otuz) gün içinde teslim edilememesi durumunda, MÜŞTERİ siparişi iptal ederek işbu Sözleşmeyi sona erdirebilir ya da dilerse benzer bir ürün sipariş edebilirMÜŞTERİ’nin hangi seçimlik hakkını kullandığını beyan etmemesi durumunda, sipariş iptaline ilişkin hakkını kullandığı kabul edilir.
Bu durumda teslimat masrafları da dahil olmak üzere, fesih bildiriminin ulaştığı günden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde MÜŞTERİ’den yapılan tüm tahsilatlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iade edilir.

9.7.Sözleşmenin imzalanmasından sonra; savaş, seferberlik, yangın, tehlikeli, bulaşıcı ya da salgın hastalık, deprem ve sel gibi doğal afetler, grev, lokavt global ve/veya ülke ekonomik krizi, ülke genelinde oluşan ekonomik darboğaz nedeni ile yasal düzenlemeler ve/veya hükümet tarafından getirilen kısıtlamalar ile resmi kurum ve kuruluşların işlem, tasarruf ya da kararları nedeniyle ifanın gecikmesi, durması ya da mümkün olmaması gibi Sözleşme’nin imzası esnasında mevcut olmayan ve ifanın gerçekleştirilebilmesine etki eden ve tarafların borç ve yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil eden ve /veya Sözleşme’nin ifasını imkansız hale getiren haller Sözleşme kapsamında “Mücbir Sebep” olarak kabul edilmiştir.
Ürün, MÜCBİR SEBEPLER nedeni ile 30 günlük süre içinde teslim edilemezse, SATICI teslimatın yapılamayacağına dair 3 gün içinde MÜŞTERİ'yı bilgilendirir.
Bu durumda MÜŞTERİ siparişi iptal ederek işbu Sözleşmeyi sona erdirebilir, ya da dilerse benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar beklemek istediğini bildirebilir. MÜŞTERİ’nin 7 gün içinde herhangi bir seçimlik hakkını kullandığını beyan etmemesi durumunda, sipariş iptaline ilişkin hakkını kullandığı kabul edilir.
MÜŞTERİ tarafından iptal hakkının kullanılması durumunda teslimat masrafları da dahil olmak üzere, fesih bildiriminin ulaştığı günden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde MÜŞTERİ’den yapılan tüm tahsilatlar iade edilir.
Eğer mücbir sebep MÜŞTERİ nezdinde doğmuş ise, MÜŞTERİ bu hususu SATICI’ya bildirerek ürünleri işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak iade edebilir.
Aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşmede belirtilen teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir.
SATICI satış anında yürüttüğü ve Site’de şartlarını ilan ettiği promosyonların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını MÜŞTERİ’ye yansıtmayabilir.9.8. MÜŞTERİ, Ürün ve/veya teslimat ve montaj ile ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirerek, şikayet talep kaydı oluşturabilir. Bu durumda SATICI, MÜŞTERİ talep ve şikayetini değerlendirerek, MÜŞTERİ’ye bilgi vermekle yükümlüdür.

9.9.Ürünün garanti kapsamı olması durumunda Garanti Belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzu Müşteriye Sözleşme ile birlikte teslim edilecektir.
Ürünler, garanti belgesinde aksi belirtilmediği sürece teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıl süre ile malzeme, işçilik ve kurulum hatalarına karşı garanti altındadır. Ürünün garanti kapsamında arızalanması durumunda tamiratta geçen süre garanti süresine eklenecektir.
Ürünlerin, garanti süresi içerisindeki ve garanti kapsamındaki arızalarının tamiri SATICI tarafından yaptırılacak, bu durumda SATICI, MÜŞTERİ’den işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında başka hiçbir ücret talep etmeyecektir.

9.10.MÜŞTERİ’nin; onarım hakkını kullanması halinde ürünün garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken sürenin aşılması, tamiri mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı veya üretici tarafından bir raporla
belirlenmesi halinde MÜŞTERİ’nin; mevzuatta belirlenen tüm hakları saklıdır.

9.11. Garanti uygulaması kapsamında değiştirilen ürünün garanti süresi satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

9.12.Ürünün, kullanıcı hataları, yetkisiz kişilerin müdahalesi, harici şartların etkisi ve/veya garanti belgesi veya kullanma kılavuzuna aykırı olarak kullanılması sonucunda arızalanması durumunda bu arızalar garanti kapsamına dahil olmayacaktır.

9.13. Ürünün herhangi bir nedenle garanti kapsamı dışına çıkması durumunda ve/veya garanti süresinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından talep edilirse, 10 yıl süresince ürün arızasına SATICI veya SATICI’nın yetkili kıldığı firma tarafından güncel servis ücreti mukabilinde müdahale edilecektir. Bu halde değişmesi gereken parça bedeli MÜŞTERİYE ayrıca fatura edilecek ve bedeli Müşteri tarafından ödenecektir.
Satış Sonrası Hizmet süresi 10 yıl olup tamir süresi 20 iş günüdür.
Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde MÜŞTERİ’den herhangi bir isim altında ücret istenmeyecektir.

  MADDE 10: ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

  • Kredi Kartı ile Yapılmış Ödemelerde Kredi Kartına İade Prosedürü:

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti vb gibi bağlayıcı kararlar ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir;

 

Alıcı ürünü kaç taksitle almışsa  Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış ürünün iadesi durumunda Satıcı, Alıcı’ya nakit ödeme yapamaz.

 

  • Nakit Veya Nakit Hükmündeki Ödemelerde Yapılan İadeler

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti vb gibi bağlayıcı kararlar ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, nakit veya nakit hükmündeki ödemelerde Satıcı Alıcı’ya tahsil ettiği tutarı Alıcı’nın hesap numarasına ödeyecektir.

Havale, EFT ve kapıdan ödeme seçeneklerinde, MÜŞTERİ’nin vereceği hesap numarasına iade gerçekleştirilir. Hesap numarasının faturada ismi yazan kişi/kuruma ait olması gerekmektedir.

MADDE 11. KİŞİSEL VERİLER

11.1. ALICI mevzuat hükümleri ve işbu sözleşme hükümleri nedeniyle SATICI’ya bazı kişisel verileri aktarabilmektedir. 

 

 

11.2. SATICI, ALICI tarafından kendisine aktarılan kişisel verilerin, yalnızca; sözleşmenin doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla gönderildiğini ve yalnızca bu amaçla; hukuka, dürüstlük kurallarına, kanun ve mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun olarak, yalnızca iş ilişkisinin gerektirdiği ölçüde işleyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

11.3.SATICI, yasal yükümlülüklerin ifası ile ilgili olmak kaydıyla ALICI tarafından kendisine iletilen kişisel üçüncü kişi ya da kurumla paylaşabilir, yurt içi veya yurt dışında yer alan kişi ya da kuruma aktarabilir.

11.4. ALICI işbu Sözleşme’nin imzası ile birlikte SATICI’nın kendisine iletilen kişisel verileri, ticari elektronik ileti göndermek, ürünlerle ilgili bilgi vermek, kampanyalardan haberdar etmek gibi Sözleşme konusu işe benzer işler amacıyla kullanılmasına muvafakat etmiştir.

11.5. SATICI Sözleşme’nin ifası amacıyla örneğin ALICI’nın satın aldığı ürünün SATICI’nın ürün tedarik ettiği üçüncü kişiye ait olması, ALICI’ya ürünün ulaşması için kargo şirketi, nakliye şirketi vb gibi ve bu örneklerle sınırlı olmamak üzere ALICI’nın kişisel verilerini üçüncü kişilerle paylaşabilir.

MADDE 12. GENEL HÜKÜMLER

12.1. Site’de Satıcı’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Satıcı, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

12.2. Satıcı, Site’nin genel görünüm ve tasarımı ile Site’deki tüm bilgi,resim, her türlü marka, internet sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

12.3. Özel üretim ürünlerde sevkiyat tarihi değişkenlik gösterebileceği gibi Sevkiyat bilgisi Alıcı ile paylaşılacaktır. Sözleşme konusu ürünün ithal ürün olması ve/veya üçüncü kişi bir tedarikçiden temin edilecek olması halinde ithalat ve tedarik sürecinde doğan aksamalarda teslim süresi ayrıca ilave edilir ve yeni Sevkiyat tarihi bilgisi müşteri ile paylaşılacaktır.

12.4. Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3(üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde Satıcı, Alıcı’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkınsa sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin Alıcı tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde Satıcı ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

12.5. Ürün fiyatında açık ve fahiş bir hata olduğu çoğunlukça anlaşılabilecek durumlarda (piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda) işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı bu tarz durumlarda işlemin açık bir hata olması sebebiyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

12.6. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

12.7. Taraflar, Sözleşmede yazılı olan adresleri kanuni tebligat adresi olarak belirlemişler, sonraki adres değişikliklerinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak (gönderilecek) her türlü tebligatın (bildirimin) geçerli sayılacağını ve bu durumda tebligatların (bildirimlerin) adrese ulaştığı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş olacağını kabul etmişlerdir.


12.8.Alıcı bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve diğer konularda açıkça bilgilendirildiğini, ön bilgilendirme formu ile işbu Sözleşmeyi Site’de görüp, okuyup, onayladığını, ayrıca ön bilgilendirme formu ile işbu Sözleşmenin elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara vakıf olarak, elektronik ortamda onay vererek ürünü sipariş ettiğini beyan eder.

12.9. Alıcı ve SATICI (Müşteri’nin; sahip olduğu hiçbir hakka ve teminata halel gelmemek kaydıyla) işbu Sözleşmeyi ve/veya Sözleşme ile ilgili her türlü yükümlülük, borç, taahhüt, hak, talep ve alacaklarını tamamen ya da kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik etme hakkına sahiptirler.

12.10. ALICI, SATICI kayıtlarında bulunan kişisel bilgilerinin (Ad, Soyad, Doğum Tarihi ile Ev telefon numarası, İş telefon numarası, Alternatif telefon numarası, Cep telefon numarası, e-posta adresi, Adres, gibi kendisine ulaşılabilecek iletişim bilgileri) reklam, bilgilendirme gibi amaçlarla Sözleşme süresinde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. ALICI dilediği zaman SATICI’ya yapacağı bildirimle bu onayı kaldırabilir.  

MADDE13.YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin Sözleşme konusu ürüne ilişkin bedeli ödeme tarihinde yürürlüğe girer ve tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana veya taraflardan birince feshedilinceye kadar yürürlükte kalır.  

MADDE 14. DELİL ANLAŞMASI
Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ve yer sağlayıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil olarak dikkate alınacaktır. Taraflar bunlar dışında da delil getirmeye serbest ve yetkilidir.  

MADDE 15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Alıcı işleminin yapıldığı veya Alıcı ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.SON HÜKÜMLER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TARAFLAR kendisi ile paylaşılacak olan ve 6698 sayılı Yasa ve ilgili sair yasalar kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri (birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır) olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece aralarındaki işbu sözleşmenin ifası kapsamında kullanmakla yükümlüdür.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER


ÖRNEK CAYMA FORMU 
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

Kime: Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.  

⦁ Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
⦁ Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
⦁ Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
⦁ Tüketicinin adı ve soyadı:
⦁ Tüketicinin adresi:
⦁ Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
⦁ Tarih: 3.5.2017

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.